Jdi na obsah Jdi na menu
 


Základní organizace ČSV v Ořechově,  je pobočným spolkem Českého svazu včelařů, z. s. Je samostatnou právnickou osobou, jejímiž členy jsou chovatele včel z Ořechova a okolí. Členství v ČSV je dobrovolné .  Činnost  ZO se řídí Stanovami ČSV.

Hlavním účelem a posláním našeho spolku je vzájemná podpora členů  směřující k všestrannému rozvoji včelařství,   podpoře chovu zdravých včelstev,  opylování  kulturních plodin a ochraně přírody. Důležitou součástí činnosti je vzdělávání členů, výchova mladé včelařské generace a upevňování přátelských vztahů mezi členy.

 Základní organizace ČSV v Ořechově u Brna  k 1. červenci 2017  sdružuje  77 místních členů, kteří chovají včely převážně v katastrech obcí Ořechov, Hajany Mělčany, Moravany a  Želešice. Kromě toho zde včelaří ještě 6 členů z jiných organizací ČSV a 2 včelaři neorganizovaní.  Celkem chovají  800 včelstev na 95  stanovištích.  Včelaři jsou začleněni do 9 úseků podle obcí.  Jejich práci mají na starosti úsekoví důvěrníci.  Zájem o členství v naší organizaci v posledních letech velmi sílí.  O tom svědčí dvě čísla. Zatím co v roce 2010 jsme měli 48 členů a věkový průměr členů byl 61 let pak  k dnešku přibylo 29 členů a věkový průměr, ač stále vysoký, poklesl o pět roků.  

             V současné době jsme také zřizovateli  3 včelařských kroužků mládeže , dva z nich pracují při ZŠ a MŠ v Ořechově, další při  ZŠ a MŠ v Želešicích. Pro zlepšení podmínek pro jejich práci jsme, za zásadní a účinné podpory  Obce Ořechov a s podporou okolních obci, vybudovali v  roce 2016 v  centru obce Včelařský areál s klubovnou, včelnicí a technickým zázemím. Podrobněji se o Včelařském areálu Ořechov můžete dočíst v příslušné rubrice.

Naše ZO úzce spolupracuje  s obecními úřady v obvodě  a  se zemědělskými podniky AGRO Ořechov a Agrogen Želešice,  zejména při tvorbě a ochraně životního prostředí,   opylování zemědělských plodin a ochraně včelstev.  S některými  zájmovými spolky se podílíme na pořádání   místních výstav  a organizaci atraktivních zájezdů.

Ke zvýšení úrovně včelařských znalostí pořádáme pro členy každoročně 3 až 4 odborné včelařské přednášky a kurzy za účasti předních včelařských odborníků.

K udržení a zlepšování genetické kvality chovu spolupracujeme  s chovateli  uznaných chovů matek plemene včely kraňské, zejména se ŠCH Kývalka  patřícím VÚVč. V Dole.  

Mimo schůzovou a přednáškovou činnost organizujeme 2 x ročně i přátelská neformální setkání členů i jejich rodinných příslušníků.

ZO ČSV Ořechov oslavila roce 2016 již  105. výročí založení Včelařského spolku. Naší snahou je aby i v dalších letech skýtal náš spolek spolehlivou základnu pro všechny zájmové včelaře, kteří nevidí v chovu včel jen možnost určitého přivýdělku ale především  chov včel chápou jakou ušlechtilou činnost přispívající k ochraně přírody a podpoře lidské vzájemnosti.